VÅR

VISJON

VÅR

VISJON

Vårt mål er å spille en aktiv rolle i det grønne skiftet i Norge. Omstillingen i Norge vil kreve ny fornybar energi.

Vi utvikler vindkraft med minimale inngrep i urørt natur som tilrettelegger for lokal verdiskapning.

VÅRE

VERDIER

PROAKTIV

Vi er ambisiøse, nysgjerrige og lidenskapelige i å oppnå våre mål.

TROVERDIG

Vi er til å stole på. Vi leverer kvalitet basert på kunnskap og erfaring.

DYNAMISK

Vi er tilpasningsdyktige og innovative i vår tilnærming som sikrer effektiv og smidig fremdrift.

ETTERRETTELIG

Vi gjør en forskjell ved ansvarlig prosjektutvikling som tar hensyn til omgivelsene.