SAMARBEID

MED OSS

SAMARBEID

MED OSS

Leter din bedrift etter en erfaren samarbeidspartner for realisering av fornybar energi?
Vi ønsker å samarbeide med bedrifter og industri som ønsker å utvikle ny og bærekraftig fornybar energi med fokus på lokal vekst og verdiskapning.

Har du en eiendom og ønsker en lokal samarbeidspartner for utvikling av fornybar energi?
Vi samarbeider med grunneiere nær kraftkrevende næringer eller områder med potensiale for næringsutvikling. Vi skreddersyr våre prosjekter til lokale forhold, og utvikler prosjekter i tett dialog og samarbeid med lokalsamfunnet.

Er du næringsaktør som mangler kraftforsyning for realisering av din investering?
Det grønne skiftet i industri- og transportsektoren er en omfattende omstilling og vil øke etterspørsel etter elektrisitet. Dette vil øke presset på kraftnettet. Vi identifiserer muligheter for lokal kraftproduksjon for direkte forsyning til forbruker.

Driver du med forskning, og trenger en samarbeidspartner for et prosjekt?
Hvis din organisasjon ønsker en privat samarbeidspartner for et forskningsprosjekt innen fornybar energi hører vi gjerne fra deg.

KONTAKT OSS