OM

VINDR NORGE

Vår

FORTELLING

I 2019 ble Vindr Norge etablert på ideen om at småskala vindkraft nær forbruk er lønnsomt og bærekraftig. Sammen med Vindr Sverige og Vindr Estonia utgjør vi Vindr Group og representerer mer enn 75 års erfaring innen fornybar energi og er godt posisjonert til videre vekst.

Vårt

STYRE

Vårt styre med ledende kompetanse og erfaring innen fornybarsektoren kombinert med et foroverlent tankesett bidrar til at Vindr når enda lenger.

Vårt

TEAM

Folka er vår mest verdifulle ressurs og sammen representerer vi en bredde av kompetanse og erfaring innen fornybarnæringen. Sammen spiller vi på lag – på tvers– og tar en aktiv rolle i det grønne skiftet.

Vår

VISJON

Vi utvikler vindkraft med minimale inngrep i urørt natur som tilrettelegger for lokal verdiskapning. Vi tror på det grønne skiftet.

Våre

ETISKE RETNINGSLINJER

Vi forventer de høyeste etiske standarder fra våre samarbeidspartnere, og lover å levere akkurat det samme selv.